Home

Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció pdf

Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció (e-learning) Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció (blended learning) Tervezett igénybevétel (fó) 131 25 551 14 729 Tényleges igénybevétel (fó) 119 22 476 633 2017. június 08-án integritás szakmai nap és múhelymunka került megrendezésre a Pest Megye HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez. ÁROP - 1.1.21-2012-2012-0001 2 Budapest, 2013. ugyanannak az ügyfélnek, vagy egy közhatalmi jogosítványokat gyakorló közigazgatási szer Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció; Integritásmenedzsment; Integritás tanácsadó szakirányú képzés, Közszolgálati etika és integritás; Humáneróforrás és a kõzszolgá/ati menedzsment sajátos múködése; Szervezeti kultúra témakörökben. A képzéseken való részvétel a 2015. éve

Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció Integritásmenedzsment Közszolgálati etika és integritás 1336/2015. (V. 27.) Korm. hatårozatban (ozlalt Celadatok végrehaitása A Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összeftiggó intézkedések 2015-2016. évr Korrupciós - és integritás kockázatelemzés és Integritásjelentés készítése. HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS - tankönyv . Közigazgatási Továbbképzési Intézet 1118 Budapest, Kelenhegyi út 28. Postacím Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció (e-learning) 1 7 3 11 Költségvetési gazdálkodás (e-learning) 1 1 1 3 Költségvetési szervek ellenőrzése (e-learning) 0 0 2 2 Közbeszerzés (e-learning) 1 0 0 1 Közigazgatás és vezetés 1 0 0 1 Közigazgatási szakvizsga - Önkormányzati igazgatás választható tárggyal 0.

integritás című képzésen 106 fő, integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció című képzésen 19 fő, míg a hivatásetikai alapokat bemutató képzésen 7 fő, valamint az integritásmenedzsment vezetőképzésen 6 fő vezető beosztású kolléga vett részt Save this PDF as: WORD PNG TXT JPG. Méret: (e-learning) 7496 PN MK A Közszolgálati életpálya elemei (e-learning) 6692 PN MK Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció (e-learning) 6557 PN MK Megújult munkajogi szabályozás (e-learning) 6335 PN MK Az új önkormányzati rendszer 5339 PN MK Az új területi.

Kulcsszavak: közigazgatási integritás, integritásfejlesztés, integritásoktatás, Köztisztviselői hivatásetika és integritás tréningek 10 Magyarország-melléklet az EU Antikorrupció jelentéséhez, Brüsszel, 2014.2.3. COM(2014) 38 final. II. Integritás 1. A fogalom Az integritás szó a latin in tangere kifejezésből származik, jelentése: érintetlen. Az integritás kifejezés több tudományterületen elterjedt fogalom, mindenekelőtt a morálfilozófiában, a politikatudományban, a nemzetközi jog területén, valamint a közigazgatás-tudományban

Kötelező tananyag I

Megvalósult a közszférát érintő képzési rendszerekben az antikorrupció, korrupció-megelőzés és hivatásetika témájú képzések továbbfejlesztése. A Program kiemelt célja volt a társadalom tagjainak a korrupciós jelenségekkel kapcsolatos ismereteinek és tudatosságának növelése Tanszék, elnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, boros.anita@uni-nke.hu Az állam ellenőrzési funkcióiról széles körű szakirodalmi források állnak rendelkezésünkre, hi- szen mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom egy prominens kérdése, hogy az állam Közigazgatási Kar, megbízott előadó, Közszolgálati jog Korábbi munkahelyek, szakmai életút: 2003-2005 Dr. Kónya Judit Ügyvédi Iroda 2006 Dr. Pohánka Béla Ügyvédi Iroda 2007 - 2009 Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt 2010. jún. 15 - dec. 31 növelését, a korrupció megelőzését, az integritás kultúra közigazgatási területen történő ismertté tételét. a hivatásetika és az antikorrupció tárgyában induló, valamint a nemzeti vesztegetés elleni képzések módszertanát folyamatosan tovább kell fejleszteni

A Közigazgatási Szervek Évi Összesített Országos

Korrupciómegelőzés És Integritás Szemlélet a

Integritás, fenntarthatóság, diszkrimináció, esélyegyenlőség és hivatásetika a közszolgálat emberi erőforrás gazdálkodásában: VIII Integrits fenntarthatsg diszkriminci eslyegyenlsg s hivatsetika a kzszolglat emberi erforrs gazdlkodsban A fenntarthat fejlds fogalma trsadalmi jlt krnyezetminsg gazdasg Bevezets A fejezet clj A hivatkozási integritás megóv minket attól, hogy az elsődleges táblában végzett módosítás veszélyeztesse a táblák kapcsolatát. A hivatkozási integritás megőrzése a következő korlátozásokat jelenti: 1. Új rekord hozzáadása a kapcsolt táblához csak akkor lehetséges, ha létezik hozzá a csatolás alapján megegyező rekord az elsődleges táblában A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei 4x45p 2 további csoport várható 2015. július 7. Kedd PN-0166-1401-MK Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció 8x45p 2 további csoport várható 2015. július 10. Péntek PN-0103-1401-MK Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai 6x45 Országos Bírósági Hivatal integritás felelőse. Integritás felelősök. Jelenté 182 183 szakmai fórum • PallaI KaTalIN • BEvEZETő gONDOlaTOK a KöZIgaZgaTÁsI INTEgrITÁs És INTEgrITÁsMENEDZsMENT TÉMÁjÁHOZ fogalmaihoz kötődik.3 személyes szinten az integritás olyan emberre jellemző, akinek tuda- tos és konzisztens értékrendje van, és a döntéseit és cselekedeteit ezek az értékek vezetik

Integritás, fenntarthatóság, diszkrimináció

 1. Meghirdetett e-learning képzések NKE-VTKI 2016.04.14. 1 1. kurzus 2. kurzus 3. kurzus 4. kurzus Képzés azonosító Képzés neve indítás zárás indítás zárás indítás zárás indítás zárá
 2. és szervezetfejlesztési programokat, képzéseket és kutatásokat folytatni az integritás, az antikorrupció és a hivatásetika témakörében. van tehát feladat és muníció a lap szűkebb környezetében, de továbbra is várjuk a hazai és külföldi kutatói közösségek tudósításait és érdeklődését
 3. Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek Munkaerőpiaci alapismeretek A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unió tagállamaiban A magyar egészségügyi ellátórendszer Foglalkoztatáspolitik
 4. 1 2 Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám:2885/2018 7. sz. előterjesztés 2017. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐ

Hivatkozási integritás - Informatika tananya

 1. t a nemzetközi vesztegetés elleni képzések módszertanát folyamatosan tovább kell fejleszteni
 2. 3 2017. Évi ÖsszefoglalÓ ellenŐrzÉsi jelentÉs beszÁmolÓ a 2017. Évi belsŐ ellenŐrzÉsi tevÉkenysÉgrŐl 1./ a belsŐ ellenŐrzÉs Által vÉgzett tevÉkenysÉg bemutatÁsa a társulási tanács 27/2016
 3. Antikorrupció és integritás Nyitott kormányzat Foglalkoztatás és menedzsment Regionális fejlesztés Szabályozási politikák • Közigazgatási és Közszolgálat-fejlesztési Stratégia 2014-2020. - 2017. • A területi közigazgatás megreformálása - 2015
 4. Közszolgálati továbbképzés Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció (blended learning) Fábián A. Közszolgálati továbbképzés Közigazgatási hatósági eljárás alapelvei (blended learning) Bencsik A

Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció: közszolgálati: PN-0207-1401-MK: Külügyi igazgatás: közszolgálati: PN-0223-1401-MK: Magyar nemzetpolitika és nemzetpolitikai igazgatás: közszolgálati: PN-0004-1212-MK: Az új polgári törvénykönyv: közszolgálati: PN-0100-1401-MK: Közigazgatási hatósági jogviszony. korrupciómegelózés és hivatásetika az Oktatási Hivatalban címú képzést az Oktatási Hivatal integritás tanácsadója késztette és adta eló. Képzésre négy alkalommal került sor, melyeken összesen 137 fó vett részt: 2014. szeptember 24. — 40 fó 2014. október 10. — 39 fó 2014. december 8. 37 fó 2014. december 15. —17f Hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzések Szakmai képzések specifikus célcsoportok számára Korrupciómegelőzés az állampolgárok bevonásával Közvélemény-kutatások Online megoldások Tájékoztató kampányok Folyamatos tájékoztatás Ismeretterjesztés és nyílt kormányzás támogatása Az átlátható kormányzá Integritás tanácsadó feladatai, elérhetóségek, Integritást sértö cselekmények, Hivatásetika, Jogesetek. b) Integritás Munkacsoport A szervezeti integritás erósítése, valamint a korrupciós esetek megelózése érdekében a Kormányhivatalban integritás munkacsoport (továbbiakban: Munkacsoport) jött létre 2015. júniu A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2018. január 31-én ötödik alkalommal rendezte meg Az önkormányzatok értékelvű működésének támogatása című szakmai napját. A rendezvény helyszíne ezúttal Debrecen volt, ahol Dr. Németh Erzsébet az Állami Számvevőszék Integritás felmérésének vezetője is előadást tartott. A számvevőszéki tisztviselő prezentációjában.

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar - Aktuális

közigazgatási hivatásetika, antikorrupció képzésen a személyi állomány 31 Oh-a vett részt, ahogy a lentebbi ábra is szemlélteti. 570/0 Nem vett részt képzésen integritás helyzete 80 pontot ért el. 2017-ben javulás az integrált kockázatkezelési rendsze - integritás a közszolgálatban és hivatásetika, kommunikáció. 8.3. differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit a) általános igazgatási szakon: - alapjogvédelem a közszolgálatban, - szakigazgatási ismeretek, - közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (közigazgatási bíráskodás)

Sajtószoba; Főoldal; Jelentések. Összes jelentés. Összes jelentés sorszám szerint; Összes jelentés évek szerint. 2020. év; 2019. év; 2018. év; 2017. É Az integritás fogalma, valamint az azon alapuló működési módszer az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009-ben elindított Integritás Projektje révén került be az állampolgári és közigazgatási szakmai köztudatba. 2 Az ÁSZ projektjének eredményei 2012-től kezdődően a kormányzati döntéshozatalban is megjelentek. 3 Az ekkor született dokumentumok megközelítésében az.

Szakirány tájékoztató a 2017/2018. és 2018/2019. tanévben felvételt nyert mesterképzésben résztvevő hallgatók részére 2019 Az egyetem öt közszolgálati továbbképzési program fejlesztését vállalta, három hivatásetika, integritás képzési módszertan kidolgozását, 3000 közszolgálati tisztviselő bevonását a hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzésekbe, 200 fő bevonását közszolgálati tisztviselők integritás tanácsadók. Hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzések elnevezésű részprojekt keretein belül valósul meg, amellyel kapcsolatban a Belügyminisztérium feladata a rendvédelmi hivatásos állomány integritás-szemléletű hivatásetikai képzése, valamint egy a szilárd erkölcsiség mérésére alkalmas tesztrendszer kifejlesztése Az antikorrupció és az integritás oktatásának lehetőségei. The need for building integrity (that can be defined as value-based action of individuals and institutions) has appeared beside the fight against corruption in the last decade in Hungary

Integritás Magyarország Bírósága

többet jelent, mint antikorrupció, másrészt a nyelvhasználatunkban a korrupciónak van már egy nagyon pejoratív, negatív kicsen- gése. Az integritás fogalma nem csupán antikorrupciót takar, hanem egy ideális, optimális működést is feltételez Államtudományi és Közigazgatási Kar . V. ezető- és Továbbképzési Központ Szakmai fejlesztés. ben . való részvételre. Antikorrupció, hivatásetika. és integritás szakterületen. Különösen: jogesetek és nemzetközi példák elemzése; antikorrupciós, integritás képzések hatáselemzése, felülvizsgálata; integritás. • közigazgatási szervek munkaterheinek felmérése • közigazgatás hatékonyságának vizsgálata • a központi és terüli kormányzati igazgatás közötti különbségek csökkentése Hivatásetika, fejlesztés. Kit. céljainak kommunikálása • Kit. előtt: illetményalap többéves változatlansága miatt alacsony vagy. és átalakítása az integritás és hivatásetika szemszögéből Az integritás fogalma, valamint az azon alapuló működési mód-szer az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009-ben elindított Integritás Projektje révén került be az állampolgári és közigazgatási szakmai köztudatba. A 2012-es évektől kezdődően megjelenő kormányzat

korrupciómegelózés, integritás és hivatásetika témájú közszolgálati és rendészeti képzések és közigazgatási peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok elótt, 15. Az Utasítás 4. fiiggelék 1. pont 1. I. alpontja a következó i) és j) alponttal egészül ki:. Pályázat a Tudományos Osztályok elnöki pozíciójára 2020-05-20 22:18:41. A DOSZ Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 22 fő részére) 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31. közötti időtartamra INTEGRITÁS JELENTÉSE Készítette: dr. Juhás Tünde kormánymegbízott Szeged, 2017. január œl 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. 6701 Szeged, Pf. 1096 +36 (62) 562-662 +36 (62) 562-601 www.csmkh.hu vezeto@csongrad.gov.hu . Jelentés a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2016. évi korrupció-megelózési intézkedés A hivatásetika döntően foglalkozási ágakhoz köthető, lényegében az adott foglalkoztatási ág erkölcsi kérdéseinek foglalata (Koi In Dávid-Lóczy, 2013) Szervezetek vagy a közigazgatási rendszer szintjén az integritás értékalapú működést jelent, amely megteremti a demokratikus normákkal és alapelvekkel való összhangot. Erre a felfogásra támaszkodva született meg a nemzeti integritásrendszer (National Integrity System) modellje, melyet elsőként a Transparency International.

14. Antikorrupció és integritás (Pallai Katalin) 241 14.1. Alapfogalmak 241 14.2. A racionális szabályszegés és racionális megelőző stratégiák 242 14.2.1. Az önző lény képzete és korrupt számítása 242 14.2.2. A hagyományos - szabályozó-szankcionáló - antikorrupció felfogása 242 14.3 3 II. A Hivatal működését, feladatait alapjaiban meghatározó, a beszámolási időszakban történt jelentős változások A beszámolási időszakban jelentős szervezeti változások már nem történtek 1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ felhívást hirdet szakmai fejlesztésben való részvételre Antikorrupció, hivatásetika és integritás szakterületen A jelentkezéseket elektronikus formában a szilva.anna@vtki.uni-nke.hu e-mail címre kell elküldeni

Probono - uni-nke.h

 1. Kulcsszavak: hivatásetika, integritás, kollektív akcióprobléma, argumentatív módszer, mém, antikorrupció Journal of Economic Literature (JEL) kód: A2, K420 Töltse le a teljes cikket
 2. Scribd is the world's largest social reading and publishing site
 3. ÁROP-1.2.4. Korrupciós kockázatok feltérképezése integritás alapú közigazgatási kultúra elterjesztésének alapjait fektette le, melynek eredményei beépítésre kerülnek a hivatásetika, integritás és antikorrupciós tudásbázis fejlesztése során

Értékelvű működés és integritás kontrollok az

A közigazgatási felsőoktatásra vonatkozó főbb jogforrások (1977-2018) 6 Siklaki, I (2015) Az ITK integritás-tréningjeinek hatása a közigazgatási vezetőkmunkájára és gondolkodására. (Impact of integrity trainings on the thinking and work of public leaders) . Research report prepared for the Center for Excellence in Integrity at the National University for Public Service , Budapest A MAGYAR NEMZETI BANK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA AZ MNB ETIKAI KÓDEXÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZDEMÉNYEZETT VIZSGÁLATÁHOZ KÉSZÜLT ZÁRÓDOKUMENTUM Készült: a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága részére Vizsgálatvezető: Dr. Szényei Gábor Andrá (pdf) Doing Business 2017 European Union; Világbank (pdf) Közigazgatás, politika. antikorrupció- többek között ezeket a célokat is szolgálják azok a KÖFOP-programok, amelyekben konzorciumi partnerként vesz részt az NKE. három hivatásetika, integritás képzési módszertan kidolgozását, 3000 közszolgálati tisztviselő. alapvizsgatankonyv201

www.csmkh.h

 1. A közigazgatási intézmények határozatai nem hajthatók végre, ha nem töltötték fel azokat a Tisztánlátás program weboldalaira. Kizárólag azokat a határozatokat mentesítik e kötelezettség alól, amelyek érzékeny személyes adatokat és/vagy nemzetbiztonsági információkat tartalmaznak
 2. 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. IV/2. Tel: +361/269-9534 Fax: +361/269-9535 E-mail: info@transparency.hu. Korrupciós kockázatok Magyarországon 201
 3. A hatóság 165 067 074 Ft kártalanítást állapított meg; a tulajdonosok a megállapított kártalanításon felül további 572 912 864 Ft kártalanítási igényt terjesztettek elő a közigazgatási perben, de jogalapjában is támadták a kisajátítást. Az eljárás áthúzódott 2017-re is
 4. Az integritás tesztelése A hallgatók válaszolják meg saját véleményük alapján, hogy az egyes helyzetek mennyire elfogadhatók számukra. A válaszlehetőségek melletti sorszámok egyben pontszámok is, ezeket összeadva értékelhető teszt, illetve az egyes helyzetek és az adható válaszok több szempontból, így számonkérés.
 5. Would you like to see how well ajbh.hu is doing? Come and see the site and domain statistics for ajbh.hu such as IP, Domain, Whois, SEO, Contents, Bounce Rate, Time on Site, Social Status and website speed and lots more to see
 6. d lehetnek egy hackathon témái. A hétvégén a K-Monitor összehozta a civileket egy tucatnyi fejlesztővel és adatelemzővel
 7. A kormányzati nyílt adatok használatáról szervezett önkormányzati fókuszú nemzetközi műhelykonferenciát a Pázmányon a Magyary Egyesület és a K-Monitor. A csütörtökön megtartott esemény a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakmai együttműködésével és a Holland Nagykövetség támogatásával jöt

A teljesség felé - Állami Számvevőszé

A közigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatok esetén hangsúlyt fordítunk az Alaptörvényben, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak közül az alábbiakat, az egész jogrendszerben érvényesülő alapelvek közül a. Article. Aczél-Partos, Adrienn (2019) Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Új szabályozási kihívások az információs társadalomban (Budapest: Gondolat 2018) 264 ol

Polgári Szeml

Újabb, a közigazgatás fejlesztésre irányuló szakmai

 • Cdc ingatlan dabas.
 • Déli harangszó kossuth rádió.
 • Msn szimbólumok.
 • Harry potter és a tűz serlege szereplők.
 • Gyerekszoba színek lányoknak.
 • Omega koncert 2017 székesfehérvár.
 • Munkaügyi központ nyitvatartás.
 • G1 gokart.
 • Dr péntek róbert mosonmagyaróvár.
 • Dorian grey arcképe könyv.
 • Szinkron hálózat tervezés.
 • Gyűrűs mappa a3.
 • Zumba kezdőknek budapesten.
 • A dal 2016.
 • Faelgázosító kazán rendszer ár.
 • Sony fdr ax33 teszt.
 • Cdc ingatlan dabas.
 • Oroszlán hang.
 • Sony vegas renderelés.
 • Balesetek németországban ma.
 • Csicseriborsó köret.
 • Aranyhal uszony betegség.
 • Mellfelvarrás.
 • Windows xp gyorsítása trükkök.
 • Üvegtető szerkezet.
 • Székletlágyító tea.
 • Első mickey egér.
 • Téli napforduló szertartás.
 • Mérleg szimbólum jelentése.
 • Wun wun trónok harca.
 • Mai manó kávézó.
 • Borítóképek facebook.
 • Fogorvos békéscsaba jamina.
 • Kerékpár lakat teszt.
 • Mtb versenynaptár 2018.
 • Bipoláris tranzisztor alapkapcsolások.
 • Legjobb szerelmes animék.
 • Térkő fajták.
 • Lakás takarítás miskolc.
 • Athén látnivalók belépők.
 • Függönytartó fémhuzal.